Marek Małkowicz

Menedżer, Trener rekomendowany przez PTP, Executive coach, Psycholog, Praktyk NLP

Hanna Malinowska

Trener, Coach, Psycholog

Renata Świrydczuk

Doradca HR, Trener, Coach, Psycholog

Alicja Matecka

Pedagog, Trener, Coach

Kinga Czachowska

Trener biznesu, Coach certyfikowany ICC, Asesor, Psycholog, Dziennikarz

Beata Wołoszyn

Trener, Psycholog, Asesor, Doradca

Elwira Kosnarewicz

Doradca HR, Trener, Psycholog, Coach ICC

Waldemar Woźniak

Konsultant, trener, biznesu, inżynier

Paulina Węgrzyn

Trener, Konsultant, Psycholog pracy i organizacji, Filolog polski

Michał Brywczyński

Trener, Specjalista ds. badania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń

Grzegorz Mielewski

Menedżer, Trener Biznesu, Coach

Łukasz Gabryś

Trener, Menedżer, Coach

Renata Brukiewicz

Trener biznesu

Sylwia Szymańska

Trener biznesu, Certyfikowany coach ICC, Doradca

Łukasz Przybylski

Trener biznesu, wykładowca

Magdalena Wojciechowska

Coach ICC, Superwizor, Trener Biznesu, Asesor, Wykładowca Akademicki

Artur Gryzik

Trener biznesu

Aleksandra Patyk

trener biznesu , wykładowca

Konrad Dominas

Trener biznesu, doktor UAM Poznań