Tworzenie ścieżek rozwoju pracowników

Pracownicy często odchodzą z firmy nie ze względu na wysokość zarobków, lecz ze względu na brak możliwości rozwoju zawodowego. Szukanie na ich miejsce nowych ludzi pochłania czas i pieniądze. Odpowiedzią na te problemy mogą być ścieżki pracowniczych karier. Ścieżka kariery to jeden z elementów planowania kadr – logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk w danej firmie, które pracownik może objąć, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pracodawcy. Celem budowania takich ścieżek jest z jednej strony osiągnięcie osobistych celów i realizacja ambicji pracowników, natomiast z drugiej – spełnienie oczekiwań kadry zarządzającej.

Ścieżka rozwoju zawodowego – o czym warto pamiętać?

Niewiele organizacji zdaje sobie sprawę, że profesjonalna ścieżka rozwoju pracownika powinna zacząć się już na etapie onboardingu, chociaż jej elementy dobrze, gdyby pojawiły się nawet w trakcie rekrutacji. Wdrożenie stanowiskowe to jeden z kluczowych etapów ścieżki rozwoju pracownika, kiedy poznaje on swoje zadania, cele, a także możliwości awansu i rozwoju.

Aby system ścieżki rozwoju zawodowego pracownika był jasny dla obu stron – pracownika i przełożonego, organizacja musi mieć spisane w sposób transparentny: kryteria awansu. O tym aspekcie warto rozmawiać z pracownikami podczas rozmów rocznych, kwartalnych i podsumowujących. Ścieżka rozwoju bez regularnego feedbacku nigdy nie będzie efektywna.

Efekty dla organizacji, która wdroży system ścieżek rozwoju zawodowego

Firmy, które w sposób efektywny wdrożyły system ścieżki rozwoju zawodowego pracownika, zyskują:

  • Dobrze wykwalifikowanych i zaangażowanych w pracę pracowników. Dzięki ścieżce rozwoju odbywa się to często mniejszym kosztem, niż pozyskanie takiej kadry z rynku.
  • Wsparcie pracowników w pozyskiwaniu nowych umiejętności i poszerzaniu wiedzy oraz doświadczenia. Pracownicy, którzy wiedzą, jak wygląda ich ścieżka rozwoju zawodowego, mają większą motywację do pracy i zdobywania nowych kwalifikacji.

4 powody, dla których warto wdrożyć ścieżkę rozwoju pracownika

Podsumowując, ścieżka rozwoju jest praktycznym i efektywnym narzędziem, które daje szereg korzyści zarówno dla samych pracowników, jak i organizacji.

Firmy mające jasno sprecyzowane ścieżki rozwoju zawodowego pracowników rekrutują osoby, które już od pierwszych dni pracy widzą jej cel w perspektywie długofalowej. 

Po drugie, decydując się na ścieżkę rozwoju zawodowego i transparentnie komunikując jej przebieg pracownikowi, stymulujemy jego motywację do pracy. W końcu perspektywa wyższej pensji, nowych umiejętności, awansu wpływają pozytywnie na zaangażowanie w realizację zadań. 

Po trzecie, nowoczesne firmy zdają sobie sprawę, że pracownicy odchodzą z firm często dlatego, że nie widzą pola do rozwoju w danej organizacji. Pokazanie im poprzez ścieżkę rozwoju zawodowego perspektyw i możliwości zdecydowanie minimalizuje ryzyko wysokiej rotacji.

Dobrze wdrożony system ścieżek rozwoju nie będzie działał bez regularnych rozmów podsumowujących. Dzięki częstszym spotkaniom z pracownikami liderzy widzą ich rozwój, łatwiej im zarządzać potencjałem swojej kadry. Ponadto ścieżka rozwoju pracownika to narzędzie, które szybciej i skuteczniej pozwoli zbadać potrzeby szkoleniowe i obszary wymagające ulepszenia. Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox