Warsztaty

Czym jest warsztat w biznesie?

Warsztat jest pojęciem wieloznacznym. Może być stołem z narzędziami lub pomieszczeniem wyposażonym w narzędzia i urządzenia. Warsztatami nazywamy też specyficzne zajęcia, w czasie których uczestnicy nabywają praktycznej wiedzy. Wszystkie te znaczenia słowa warsztat łączy praktyka i narzędzia. Niezależnie, czy myślimy o warsztacie samochodowym, czy warsztacie dla biznesu – w obu sytuacjach ważne są praktyka, doświadczenie i nabyte lub nabywane umiejętności.

W biznesie z warsztatami spotykamy się przede wszystkim w kontekście szkoleń oraz integracji zespołu. Warsztaty współpracy między pracownikami, team building, warsztaty antystresowe warsztaty międzykulturowe. Czego możemy spodziewać się po tej formie szkoleniowej

Praktyka przede wszystkim, czyli warsztatowy charakter szkoleń

Podczas warsztatów biznesowych uczestnicy przede wszystkim realizują praktyczne zadania. Dawka wiedzy teoretycznej jest także oczywiście obecna na tego typu spotkaniach, jednak nie dominuje ona. W przypadku warsztatów uczestnicy wiedzę i doświadczenia zdobywają właśnie poprzez różnego rodzaju próby, zadania, a także zabawy.

Przykładem istotnego z punktu widzenia warsztatu jest warsztat współpracy w zespole. Na tego typu wydarzeniu uczestnicy mogą spodziewać się różnego rodzaju zadań, które sprzyjają poznaniu się, integracji, a także nauki komunikacji i współpracy. Ważnym elementem warsztatów budowania współpracy w zespole są angażujące gry szkoleniowe, które mobilizują uczestników do aktywnego uczestnictwa.

Warsztaty najczęściej są krótką, ale dość intensywną formą, w czasie której uczestnicy skupiają się nad doskonaleniem jednej konkretnej kompetencji, czy umiejętności. Przykładem takiego warsztatu są warsztaty międzykulturowe, których celem jest lepsza i efektywniejsza praca w środowisku międzynarodowym. Przebieg takiego warsztatu skupia się na zdobywaniu wiedzy i zrozumienia zasad panujących w globalnym, współczesnym biznesie. To także okazja, by zmierzyć się ze swoimi mocnymi i słabszymi stronami komunikacyjnymi.