Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe – jak zapobiegać?

O wypaleniu zawodowym jako palącym problemie zarówno pracowników, jak i firm – mówi się coraz głośniej. Czym jest wypalenie zawodowe?

WHO określa je jako syndrom przewlekłego stresu w miejscu pracy. Wypalenie zawodowe wpływa znacząco na kondycję psychiczną pracownika, a także efektywność pracy. Przewlekły stres powoduje różne skutki, dlatego o wypaleniu zawodowym możemy mówić wówczas, gdy pracownik odczuwa przytłaczające wyczerpanie, które nie mija wraz z weekendowym, czy urlopowym wypoczynkiem. Osoba wypalona zawodowo może także być cyniczna i wrogo nastawiona do współpracowników, szefostwa, czy Klientów. Wypalony zawodowo pracownik wykonuje minimum obowiązków, a z czasem jeszcze mniej. Odczuwa zawód, niespełnienie, ocenia siebie jako osobę niekompetentną, która nie potrafi znaleźć sobie miejsca w organizacji.

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Niegdyś o wypaleniu zawodowym mówiło się w kontekście konkretnych grup: pracowników ochrony zdrowia, zawodów służebnych, czy socjalnych. Dziś ze względu na ogromne zmiany w społecznej dynamice pracy, wypalenie zawodowe może stać się problemem każdego z nas. Zwłaszcza osoby pracujące w dużym stresie, dla których praca jest najważniejszą aktywnością życiową, ale też pracowników mających częsty kontakt z innymi, są narażone na ten syndrom. Na wypalenie zawodowe dużo bardziej narażeni są również perfekcjoniści i osoby bardzo ambitne.

Z jednej strony przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu zależy od postawy i samoświadomości pracownika. Może on zapisać się na szkolenia z asertywności, czy też uczyć się postawy work-life balance. Jednak jak potwierdzają badacze – dużo ważniejsze w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu są zmiany, jakie może wdrożyć sama organizacja.

Szkolenia zapobiegające wypaleniu zawodowemu

Nasze szkolenia z wypalenia zawodowego uczą, jakie czynniki wpływają na to, że pracownikom pracuje się w danej organizacji dobrze. Oferta szkoleń zapobiegających wypaleniu zawodowemu koncentruje się wokół 6 aspektów środowiska pracy, takich jak obciążenie obowiązkami, kontrola i autonomia, sposoby nagradzania pracowników, budowania relacji, tworzenie i egzekwowanie uczciwych zasad panujących w organizacji oraz wdrożenia i komunikacji kluczowych wartości.

Wierzymy, że kluczowym aspektem szkoleń zapobiegających wypaleniu zawodowemu nie jest dopasowanie pracownika do organizacji, a organizacji do pracownika. Wypalenie zawodowe jest znakiem ostrzegawczym dla pracodawcy – informacją o tym, by zacząć działać już teraz. Przeznaczenie budżetu na szkolenia dla pracowników z wypalenia zawodowego, rozwój nowych umiejętności, naukę radzenia sobie ze stresem to jedne z rozwiązań. Innym sposobem są kompleksowe, strategiczne szkolenia dla organizacji, dzięki którym będą mogły wprowadzić skuteczne zmiany w samym środowisku zawodowym, zapobiegające wypaleniu zawodowemu.

Badania pokazują, że koszty związane z wypaleniem zawodowym są wysokie – zarówno dla zdrowia pracowników, jak i dla samych firm. Zbyt intensywna praca, przytłoczenie obowiązkami, toksyczna atmosfera, sztywna hierarchiczna struktura wpływają negatywnie na efektywność pracy i produktywność zespołów. Do kosztów związany z wypaleniem zawodowym doliczyć należy także te związane z częstymi zwolnieniami lekarskimi, czy wysoką rotacją.Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox