Zarządzanie przez coaching – jak prowadzić rozmowy rozwojowe z pracownikami

Rozmowa menedżera z podwładnymi, zespołem wymaga w mniejszym stopniu korzystania z instruktażu czy też treningu umiejętności, a bardziej mentoringu i coachingu.

Mentoring i coaching a efektywność zarządzania to temat, który współcześnie bywa bagatelizowany lub upraszczany. A jak pokazują badania spośród wielu strategii i praktyk zarządzania, to właśnie coachingowy styl zarządzania jest tym, który umożliwia w największym stopniu rozwijanie postawy odpowiedzialności i zaangażowania pracowników oraz budowania autorytetu przełożonego jako wspierającego, skoncentrowanego na ludziach szefa. Proponowany przez nas zakres merytoryczny warsztatów z zarządzania i coachingu opiera się będzie przede wszystkim na technikach pozwalających powiązać wypracowany przez Państwa standard rozmów menedżerskich z coachingowym stylem komunikowania się z pracownikami.

Po zakończeniu warsztatów z zarządzania i coachingu będą potrafili:

 • dostrzegać różnicę – także w potencjalnych efektach – między tradycyjnym stylem zarządzania, a coachingiem menedżerskim;
 • diagnozować luki kompetencyjne i dobierać odpowiednie sposoby działań i narzędzia, dostosowane do poziomu rozwoju pracownika  i zdiagnozowanej luki kompetencyjnej;
 • rozpoznawać potencjał i zasoby oraz ograniczenia pracowników – nie tylko na poziomie wiedzy i umiejętności, ale także na poziomie postaw w oparciu o typy osobowości i dopasowywać indywidualne strategie pracy;
 • korzystać z narzędzi coachingowych pobudzających do refleksji, eksploracji własnych zasobów, brania odpowiedzialności oraz kreatywności w osiąganiu celów.;
 • zwiększyć w sobie i swoich pracownikach potrzebę zmian i wyzwań oraz poziom satysfakcji z pokonywania ograniczeń i osiągania celów.
 • zbudować partnerskie, oparte na zaufaniu relacje z pracownikami;


  Schemat rozmowy coachingowej z pracownikiem – GROW 
  wg Johna Whitmore’a

  Najczęściej stosowany model rozmowy coachingowej – skupiony na osiąganiu celów oraz zmierzający do uwolnienia pozytywnej energii i motywacji do wprowadzania zmiany.

  Schemat rozmowy coachingowej z pracownikiem – GROW

  Prowadzenie rozmów coachingowych różni się od klasycznych rozmów menedżerskich. Jak wiadomo – coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi ma przede wszystkim sprawiać, że pracownicy staną się bardziej samoświadomi własnych zalet i ograniczeń. Dlatego też coaching w zarządzaniu zespołem polega przede wszystkim na stawianiu pytań. 

  Tim Gallwey – uważany za współczesnego prekursora stosowania coachingu w sporcie – odkrył, że najlepszym sposobem pracy ze swoimi zawodnikami nie jest dawanie rad czy wskazówek, ale zadawanie odpowiednich pytań, które pomagają zawodnikowi korzystać z własnego doświadczenia. 


  Coaching prowadzący do trwałej zmiany zachowania polega na docieraniu do głębszych, czasami nisko świadomych przekonań, emocji, wartości. Zakłada, że to pracownik zna odpowiedź. Menedżer/szef, czy profesjonalny coach może posłużyć się tylko lepszą lub gorszą techniką, która pozwoli mu na dotarcie do tej odpowiedzi. 

  Podstawową i zarazem kluczową umiejętnością w zarządzaniu zespołem poprzez coahing jest wuę umiejętność zadawania pytań. 

  Pytania coachingowe mają swoje określone cele: 

  • pozwalają docierać do nieuświadomionych miejsc w umyśle klienta
  • wywołują EMOCJE stawiając pytania, ZARZĄDZASZ stanem klienta
  • powinny dotyczyć odpowiedzialności i sprawczości
  • zawsze odnoszą się do CELU COACHINGU

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox