Zarządzanie projektami

Program szkolenia „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania. Priorytetem szkolenia jest doskonalenie orientacji projektowej uczestników poprzez rozwój takich kompetencji, jak: otwartość na nowe doświadczenia i gotowość do zmiany, elastyczność myślenia uczestników (i w konsekwencji działania), budowanie i stosowanie zasad efektywnej współpracy w ramach projektu.

Szkolenie z zarządzania projektami

Szkolenie ma na celu zwiększenie skuteczności i szybkości implementowania planów projektu z zachowaniem standardów jakości i komfortu pracy. Udział w szkoleniu pomaga przeanalizować dotychczasowy sposób wdrażania projektów oraz poznać i stosować sposoby efektywnego zarządzania projektem w organizacji.

Cele szkolenia z zarządzania projektami:

  • Poznanie warunków skutecznego zarządzania projektami.
  • zdefiniowanie roli kierownika projektu oraz doskonalenie umiejętności kierowania zespołem projektowym.
  • budowanie zespołu projektowego oraz doskonalenie umiejętności współpracy w zespole projektowym.
  • przypomnienie i uporządkowanie informacji na temat etapów projektu i możliwych narzędzi wspomagających zarządzanie (zasoby, harmonogram realizacji projektu, ryzyka).

Korzyści dla uczestników:

  • Uczestnicy będą znali cykl życia projektu i kolejne kroki w jego realizacji.
  • Uczestnicy będą potrafili zdefiniować role w projekcie.
  • Uczestnicy będą potrafili trafniej dobierać zadania i sposoby ich realizacji w ramach projektu.
  • Uczestnicy będą potrafili skuteczniej kontrolować poszczególne etapy realizacji projektu.

Szkolenie pozwala zapoznać uczestników z perspektywą prowadzenia projektów przy jednoczesnym zachowaniu operacyjnego zakresu obowiązków. Koncentruje się na wskazaniu perspektywy widzenia szerszego kontekstu projektu – realizacji celów wykraczających poza swój obszar, adekwatnego definiowania ról i odpowiedzialności, egzekwowania powierzonych zadań. Formuła warsztatu sprawia, że każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu jest w stanie samodzielnie i świadomie koordynować projekt, ale także świadomie uczestniczyć w jego realizacji.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox