Zarządzanie przez cele (Management by Objectives)

Zarządzanie przez cele to prosta i bardzo skuteczna technika zarządzania. Polega na wyznaczeniu menedżerom precyzyjnie zdefiniowanych ambitnych i wzajemnie ze sobą skorelowanych celów biznesowych. Przez cel rozumiany jest stan, do którego menedżer powinien dojść lub doprowadzić.

Szkolenie MBO (Management by Objectives)

MBO różni się od tradycyjnego zarządzania zadaniowego tym, że z jednej strony precyzyjnie określa stan docelowy równocześnie nie dookreślając sposobu dojścia do niego. Technika ta daje więc dużą swobodę menedżerom jednocześnie zwiększając wymagania względem nich. MBO pozwala osiągać cele znacznie ambitniejsze, często postrzegane jako nierealistyczne przy tradycyjnych technikach zarządzania.

Korzyści dla uczestnika/firmy ze szkolenia z zarządzania przez cele

  • Zdefiniowane oczekiwania zarządu w zakresie wdrożenia MBO (dokument: raport z audytu).
  • Zdefiniowane uwarunkowania stosowania techniki MBO i jej powiązań z innymi systemami zarządczymi w firmie (dokument: raport z audytu).
  • Powołany komitet sterujący i zespół projektowy (chyba, że zarząd takich zespołów nie powoła).
  • Uwspólnione rozumienie pojęcia MBO, koncepcji systemu i jego roli.
  • Zespół przygotowany do wdrożenia i administrowania procesem MBO.
  • Opracowane założenia procedury MBO.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – podczas jego trwania porządkujemy (standaryzujemy) proces zarządczy w oparciu o zarządzanie przez cele. Uczestnicy doświadczą, że zarządzanie zespołem to przede wszystkim dbałość o realizację celów i osiąganie założonych wyników, budowanie zespołów oraz rozwój i motywacja pracownika. Podczas warsztatu pokazujemy i trenujemy najbardziej uniwersalne narzędzia zarządzania, które mogą być wykorzystywane przez uczestników w różnych kontekstach wspierając osiąganie celów tak, aby poczuli, że potrafią poradzić sobie z wieloma sytuacjami w aspekcie zarządzania zespołami.

Zobacz również nasze szkolenie o Rynku Celów.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox