Zarządzanie zespołem międzykulturowym – szkolenie w języku angielskim / polskim

Główny celem szkolenia jest podniesienie efektywności komunikacji w zespołach, w skład których wchodzą pracownicy z polskim i międzynarodowym tłem kulturowym.

Przyjmuje się, że aby skutecznie zarządzać w środowisku międzynarodowym, należy posiadać szereg kompetencji, które ułatwiają oraz podnoszą efektywność komunikacji.

Kompetencje niezbędne w komunikacji w biznesowym środowisku wielokulturowym:

  • kompetencje międzykulturowe – inteligencja międzykulturowa – Idea mindful international manager – manager, który jest świadomy swoich własnych wartości, które są pod wpływem kraju i kultury w jakiej się wychował, jak również jest to manager świadomy wartości i kultury swoich pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych z innych państw i obszarów kulturowych;
  • kompetencje językowe, niezbędne do prowadzenia komunikacji w ramach wybranego obszaru funkcjonalnego (spotkania, prezentacje, itp.) w środowisku międzynarodowym; strategie językowe, używane w symulowanych sytuacjach, gotowe wyrażenia językowe, najczęściej pojawiające się podczas trenowanej sytuacji, gramatyka języka angielskiego na potrzeby danej trenowanej sytuacji;
  • kompetencje interpersonalne – (aktywne słuchanie, wywieranie wpływu, budowanie zaufania, podejmowanie decyzji, itp.).

Korzyści dla uczestników:

  • Uświadomienie sobie istnienia różnic międzykulturowych w kontekście współpracy i zarządzania pracownikami wywodzącymi się z różnych kultur.
  • Poznanie sposobów przełamywania barier międzykulturowych.
  • Poznanie narzędzia do analizy i porównywania różnych państw pod względem różnic międzykulturowych.
  • Trening wybranych kompetencji komunikacji i zarządzania w organizacji wielokulturowej.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox