Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

KFS - krajowy fundusz szkoleniowy - wsparcie w uzyskaniu dotacji oraz dofinansowaniu na szkolenia pracowników

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje
Wpis 1

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Wpis 1

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

  • oprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą, badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany? Pomożemy Ci przejść przez całą ścieżkę formalności i kompleksowo wdrożymy założenia KFS. Prześlij do nas zgłoszenie, a my sprawdzimy jakie masz możliwości otrzymania dofinansowania.

Formularz kontaktowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

* Pole wymagane