Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - wsparcie w uzyskaniu dofinansowania

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje
Wpis 1

Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

Wpis 2

PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

Zgodnie z zasadą „Think Small First” - „MŚP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

Wizja

Wizja

Wizja działalności PARP Rozwija polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonala sposób realizacji zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracuje w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.