Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
 • Kontrast

Unijne programy operacyjne krajowe i regionalne - wsparcie w uzyskaniu dotacji oraz dofinansowaniu

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje
Wpis 1

W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności Polska będzie mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro. Pochodzą one z funduszy unijnych:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny+,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Wpis 2

Dodatkowo dostępne są również środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027. Każde województwo będzie posiadać własny program, który sfinansuje inwestycje na jego terenie.

Łącznie województwa dostaną 155,4 mld zł – to aż 44% wszystkich pieniędzy europejskich, które Polska otrzyma.

 • rozwój przedsiębiorczości,
 • lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury,
 • poprawa infrastruktury społecznej,
 • troska o środowisko,
 • technologie cyfrowe, energetyka i transport

Integra oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, a po sukcesie i przejściu formalności dot. podpisania umowy o dofinansowanie, wesprzemy Cię w realizacji wsparcia w ramach kilku programów, w zakresie szkoleń i doradztwa.