Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Informacje o szkoleniu:

Głównym celem jest poznanie tajników efektywnych wystąpień poprzez trening symulacyjny i analizę własnych wystąpień. Dla zwiększenia efektywności szkolenia gwarantujemy dostosowanie zadań (o zwiększającym się stopniu trudności) do potrzeb uczestników, indywidualne podejście do każdego i rzetelną informację zwrotną na temat swoich zasobów – mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Podstawowa wiedza, umiejętności narzędzia zdobywane podczas szkolenia:

 • Poznanie podstawowych zasad dobrych wystąpień publicznych.
 • Praktyczne ćwiczenie technik prezentacji – doskonalenie warsztatu kompetencji menedżerskich w obszarze prezentacji na forum.
 • Techniki z zakresu emisji głosu i ćwiczenia poprawnej dykcji.
 • Doskonalenie technik radzenia sobie ze stresem w sytuacji wystąpień publicznych
 • Praktyczne ćwiczenia umiejętności właściwego wykorzystania mowy ciała, tonu i tempa mówienia, właściwego poruszania się po scenie dla osiągnięcia zamierzonego efektu.
 • Poznanie technik zwiększających skuteczność przekazywania treści w trakcie prezentacji.
 • Zapoznanie z zasadami budowania atrakcyjnych w formie i treści prezentacji biznesowych.

Efekty/korzyści dla uczestnika/firmy

 • Uzyskanie informacji zwrotnych na temat tego, jak może być odbierany przez audytorium.
 • Uświadomienie sobie specyfiki swojej mowy ciała i świadome wykorzystywanie kontaktu wzrokowego, gestów, oddechu, ruchu, postawy ciała – tak, aby zwiększyć siłę oddziaływania.
 • Poznanie zasad określania celów prezentacji na wszystkich trzech poziomach perswazji – tak, aby była ona bardziej przekonująca.
 • Trening przygotowania struktury prezentacji tak, aby pozwolić odbiorcom na lepsze zapamiętywanie kluczowych tez i argumentów.
 • Trening przygotowania formy wystąpienia tak, aby była ona ciekawa i atrakcyjna dla słuchaczy.
 • Poznanie zasad prowadzenia dyskusji i odpowiadania na trudne pytania.
 • Poznanie technik pamięciowych pozwalających na prowadzenie wystąpienia bez przygotowania notatek.

Nasz stosunek do wystąpień publicznych w dużym stopniu zależy od tego jak nasi rodzice, opiekunowie, nauczyciele reagowali, kiedy głośno domagaliśmy się czegoś lub wyrażaliśmy swoje opinie. Jeżeli mieliśmy to szczęście, że nas wysłuchano i nie wyśmiewano, to w dorosłym życiu łatwiej jest tam prezentować swoje poglądy na forum.

Mało kto urodził się mówcą. Kiedy już nie możemy uniknąć prezentacji, organizm wielu osób reaguje fizjologicznie: paraliżujący ból brzucha, suchość w ustach, ściśnięte gardło. Do niedawna nie uczono technik prezentacji nawet na poziomie uniwersyteckim. Obecnie prezentacje są niezbędnym elementem pracy. Prezentacje dotyczą różnych aspektów pracy na różnych stanowiskach. Prezentujemy swoje opinie, poglądy, prezentujemy koncepcje różnych pomysłów. Prezentujemy przed grupą kilku, a nawet kilkudziesięciu osób.

Dlatego z badań przeprowadzonych w USA wynika, że wśród umiejętności potrzebnych na niektórych stanowiskach pracy (menedżerowie, kierownicy projektów, handlowcy itp.) na drugim miejscu stawia się właśnie umiejętności prezentacyjne. Dlatego każde wystąpienie, które wygłaszamy, musi być dobrze przemyślane, zaplanowane i oczywiście – przeprowadzone. 

W trakcie naszych szkoleń z wystąpień publicznych nauczymy Cię dobrze przygotować prezentację. 

Dowiesz się jak się do tego zabrać, a następnie wygłosić pamiętną mowę. Przygotowania do prezentacji podzielone zostały na trzy główne obszary:

 • Faza wstępna, w której powstaje ogólny zarys prezentacji, zbierane są materiały i wszelkie potrzebne informacje np. na temat audytorium.
 • Tworzenie struktury i zawartości merytorycznej prezentacji.
 • Przygotowanie miejsca prezentacji.

Dowiesz się także jak radzić sobie ze stresem w trakcie przemowy, jak reagować na trudne pytania, a także dowiesz się o paru zasadach dotyczących niewerbalnych aspektów przemawiania

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox