Inteligencja emocjonalna

Wszyscy znamy pojęcie inteligencji. Czym jednak jest inteligencja emocjonalne? I dlaczego tak ważne, by menedżerowie byli „wyposażeni” w tę kompetencję? Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozumienia i zarządzania własnymi emocjami, rozumienie – dlaczego w tej sytuacji, odczuwam daną emocję. Jak ona wpływa na moje zachowanie, osąd. Inteligencja emocjonalna w praktyce pozwala na znacznie skuteczniejszą komunikację, szybsze rozładowywanie konfliktów, czy empatyczne słuchanie i działanie.

Inteligencja emocjonalna w praktyce

W praktyce inteligencja emocjonalna to kompetencja, która pozwala budować menedżerom silniejsze relacje zawodowe, szybciej osiągać cele, skuteczniej zarządzać zespołem. Trening inteligencji emocjonalnej sprawia, że menedżer jest znacznie bardziej świadomy siebie i swoich uczuć, potrafi racjonalnie podejmować decyzje, sprawiedliwiej oceniać innych, a przez to utrzymywać i rozwijać dobre relacje z zespołem oraz inspirować jego członków. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną? Skuteczna jest samoobserwacja emocji i ich wpływu na nasze zachowanie. Emocje to ważny system alarmowy, który często niestety bagatelizujemy, uznając większą wagę znaczenia logiki i rygoru pracy zadaniowej. Jednak najskuteczniejszym treningiem inteligencji emocjonalnej jest udział w szkoleniach z doświadczonymi praktykami biznesu, którzy indywidualnie podejdą do sytuacji danej osoby, wspólnie zastanowią się nad schematami jej działania w stresie, czy smutku. Pokażą, w jaki sposób stymulować inteligencję emocjonalną, by ta w sytuacji trudnej, pomogła znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Głównym celem proponowanego szkolenia jest rozwijanie umiejętności inteligentnego korzystania z emocji w sytuacji pracy. Z jednej strony wpłynie to na optymalne załatwianie spraw i osiągnie wyników, z drugiej – budowanie i utrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami oraz klientami.

Korzyści dla uczestników:

  • Zdobycie umiejętności rozpoznawania czynników wywołujących emocje.
  • Zrozumienie informacyjnej funkcji emocji.
  • Poznanie i stosowanie metod wyciszania emocji.
  • Zdobycie umiejętności budowania w sobie pozytywnych stanów emocjonalnych.
  • Zwiększenie skuteczności działania w sytuacjach trudnych.
  • Poprawa komfortu psychicznego i satysfakcji z pracy.

Uczestnik szkolenia z inteligencji emocjonalnej dużo lepiej rozumie sobie złożoność społeczną, jaka panuje w danym miejscu pracy. To daje mu lepszy wgląd w sytuację pracowników. Menedżer, który ma wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, potrafi w empatyczny sposób kierować i motywować swój zespół.

Umiejętność korzystania z inteligencji emocjonalnej w praktyce jest coraz bardziej cenioną kompetencją. Empatia jako kompetencja przyszłości daje pracownikom dużą przewagę w znalezieniu dobrego pracodawcy. 


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox