Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
 • Kontrast

Ogólnokrajowy bank

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje

Ogólnokrajowy bank

Ogólnokrajowy bank

Program rozwojowy „Kompetencje przyszłości”

clientstype Tryb szkolenia: forma stacjonarna i online

Kategoria: Kategoria: projekty szkoleniowe

Informacje ogólne

Projekt pilotażowy „Kompetencje przyszłości” zrealizowany dla specjalistów i ekspertów z ogólnopolskiej firmy z sektora bankowego. Projektem zostało objętych łącznie 11 grup szkoleniowych.

Cele projektu

 • Kształtowanie i rozwijanie postawy otwartości i proaktywności w obliczu dynamicznych zmian i wyzwań otoczenia biznesowego
 • Zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą zarządzania zmianą, zwinnego podejścia oraz myślenia krytycznego
 • Rozwój umiejętności strategicznego myślenia
 • Zapoznanie z korzyściami wynikającymi z tworzenia modeli mentalnych umożliwiających samodzielność i decyzyjność oraz rozwijanie elastyczności poznawczej w życiu zawodowym i osobistym
 • Przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju uwzględniającego obszary zarządzania zmianą, zwinności działania oraz myślenia kontekstowego i krytycznego
 • Kształtowanie i rozwijanie świadomości znaczenia współpracy zespołowej w kontekście nowych zadań organizacji i budowania kultury opartej o kooperację i interdyscyplinarność
 • Zwiększenie wiedzy na temat budowania i podnoszenia efektywności zespołów interdyscyplinarnych
 • Kształtowanie i rozwijanie postawy otwartości na przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej, jako codziennego narzędzia komunikacji i usprawniania działań w organizacji
 • Poznanie modeli i narzędzi ułatwiających włączenie informacji zwrotnej w praktykę zawodową

Realizacja

Efekty

 • Zrozumienie charakterystyki kompetencji przyszłości
 • Zwiększenie proaktywności i otwartości na zmiany
 • Poszerzenie perspektywy o inne punkty widzenia
 • Usprawnienie komunikacji i organizacji pracy między zespołami oraz w zespołach interdyscyplinarnych
 • Wzmocnienie więzi między członkami zespołów
 • Zwiększenie umiejętności udzielania i przyjmowania feedbacku
 • Wzrost świadomości w zakresie psychologicznych aspektów postawy asertywnej i feedbacku
 • Wzrost umiejętności reagowania na trudne sytuacje w trakcie udzielania informacji zwrotnej
 • Ustalenie rekomendacji rozwojowych dla kolejnych grup szkoleniowych
 • Wypracowanie przez zespoły podczas miniprojektów ważnych usprawnień dla codziennej pracy
 • Zapoczątkowanie standaryzacji działań w firmie

Zobacz inne Case study

ZT „Kruszwica” S.A.

ZT „Kruszwica” S.A.

Szkolenie SZKOŁA PRAKTYCZNEGO ZARZĄDZANIA -in plus Kategoria: projekty szkoleniowe
Czytaj
WIKA Polska Sp. z o. o. sp. k.

WIKA Polska Sp. z o. o. sp. k.

Szkolenie ROZWÓJ KOMPETENCJI STRATEGICZNYCH I FUNKCJONALNYCH Kategoria: projekty szkoleniowe
Czytaj
Philips Lighting Sp. z o.o.

Philips Lighting Sp. z o.o.

Szkolenie "AKADEMIA LIDERA" Kategoria: projekty szkoleniowe
Czytaj