Skuteczna argumentacja i wywieranie wpływu

W wielu zawodach zdolność do wpływania na innych ludzi i skutecznego przekonywania jest głównym wyzwaniem i jedną z najważniejszych umiejętności. Automatycznie pojawiają się w tym przypadku skojarzenia z handlowcem, sprzedawcą, politykiem, telemarketerem… Oni wprost czerpią korzyści ze swej skuteczności w przekonywaniu innych. A szef – czy na jego skuteczność w zarządzaniu zespołem nie przekłada się zdolność do skłaniania podwładnych do określonych działań? A w relacjach ze współpracownikami – czy nie zależy nam, by nas słuchali, by nam pomagali?

Szkolenie ze skutecznej argumentacji i wywierania wpływu

Każdy człowiek chce, by inni go słuchali. Każdy w mniejszym lub większym stopniu stara się skłonić innych do posłuszeństwa, zmuszony sytuacją życiową lub z czystej wygody. Większość robi to odruchowo, nieświadomie korzystając z własnych i cudzych doświadczeń. Można jednak działać świadomie, wybierając perswazję. Umiejętności wzmacniania argumentacji, perswazji i wywierania wpływu można się nauczyć i je trenować. 

Perswazja to nic innego jak sztuka przekonywania kogoś do własnych racji czy zachęcenia do zrobienia czegoś, na czym nam zależy. Wiemy, że czasem nie pomagają „ani prośby, ani groźby”. Trzeba użyć innych sposobów, czyli technik i strategii wywierania wpływu. Mogą one służyć dobrym lub złym celom – to zależy od osoby, która posiadła ich moc!

Głównym celem szkolenia jest poznanie technik wywierania wpływu, stosowanych w procesie komunikacji oraz nauczenie się adekwatnego i celowego ich stosowania.

Efekty/korzyści dla uczestnika/firmy

 • Częstsze i skuteczniejsze stosowanie strategii: każdy wygrywa!
 • Polepszenie jakości współpracy poprzez otwarcie się na potrzeby innych.
 • Wzrost własnej efektywności często dzięki poszukiwaniu „wspólnego interesu”.
 • Zwiększenie swojej własnej wiarygodności i zaufania poprzez staranny i adekwatny dobór argumentów i otwarcie się na zdanie innych.
 • Poznanie werbalnych i pozawerbalnych metod budowy dobrego kontaktu oraz prawa perswazji.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób w procesie zaawansowanej perswazji skutecznie stosować podejście: każdy wygrywa!
 • Opanowanie umiejętności wsłuchiwania się w potrzeby innych, by pomóc im je realizować.
 • Zdobycie umiejętności znacznie przekraczających zwykłe skłanianie ludzi do robienia tego, czego od nich oczekuje.
 • Wzmocnienie swojego poczucia pewności siebie i stanowczości.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie tego, jak budować wokół siebie aurę wiarygodności i zaufania.
 • Uświadomienie sobie, jak wpływać na ludzi o różnych typach temperamentu oraz jak motywować do zakładanego działania ludzi kierujących się różnymi strategiami podejmowania decyzji.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Na podstawie ćwiczeń i gier, a także odwołując się do przykładów uczestników, poznamy zasady i techniki skutecznego wywierania wpływu. Ważnym elementem szkolenia są ćwiczenia perswazyjne i autodiagnoza swoich zasobów w tym zakresie.

Szkolenie skupiające się na temacie perswazji i wywierania wpływu skierowane jest dla specjalistów, którzy chcą nauczyć się skutecznej perswazji i wywierania wpływu: świadomie dobierać argumenty pozwalające na przedstawienie swoich racji oraz nauczyć się słuchać racji innych. Dla tych, którzy nie potrafią przebić się ze swoim zdaniem czy przekonać szefa do dobrego pomysłu i dla tych, którzy potrafią „narzucić” swoje zdanie – ale chcieliby też umieć przekonać do „zaangażowania i odpowiedzialności” swoich współpracowników czy klientów.


Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox