Skuteczna argumentacja i wywieranie wpływu

Perswazja to nic innego jak sztuka przekonywania kogoś do własnych racji czy zachęcenia do zrobienia czegoś, na czym nam zależy. Wiemy, że czasem nie pomagają „ani prośby, ani groźby”. Trzeba użyć innych sposobów, czyli technik i strategii wywierania wpływu. Mogą one służyć dobrym lub złym celom – to zależy od osoby, która posiadła ich moc!

Głównym celem szkolenia jest poznanie technik wywierania wpływu, stosowanych w procesie komunikacji oraz nauczenie się adekwatnego i celowego ich stosowania.

Efekty/korzyści dla uczestnika/firmy

 • Częstsze i skuteczniejsze stosowanie strategii: każdy wygrywa!
 • Polepszenie jakości współpracy poprzez otwarcie się na potrzeby innych.
 • Wzrost własnej efektywności często dzięki poszukiwaniu „wspólnego interesu”.
 • Zwiększenie swojej własnej wiarygodności i zaufania poprzez staranny i adekwatny dobór argumentów i otwarcie się na zdanie innych.
 • Poznanie werbalnych i pozawerbalnych metod budowy dobrego kontaktu oraz prawa perswazji.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób w procesie zaawansowanej perswazji skutecznie stosować podejście: każdy wygrywa!
 • Opanowanie umiejętności wsłuchiwania się w potrzeby innych, by pomóc im je realizować.
 • Zdobycie umiejętności znacznie przekraczających zwykłe skłanianie ludzi do robienia tego, czego od nich oczekuje.
 • Wzmocnienie swojego poczucia pewności siebie i stanowczości.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie tego, jak budować wokół siebie aurę wiarygodności i zaufania.
 • Uświadomienie sobie, jak wpływać na ludzi o różnych typach temperamentu oraz jak motywować do zakładanego działania ludzi kierujących się różnymi strategiami podejmowania decyzji.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów