Jak tworzyć system ocen okresowych

Zanim rozpocznie się budowę systemu ocen należy zdefiniować co dzięki ocenie firma chce osiągnąć. W zależności od tego czy będą to cele efektywnościowe, rozwojowe czy mieszane, wspólnie z klientem dokonamy wyboru metody budowy kryteriów oceny i tworzenia zasad funkcjonowania systemu. By ocena była skutecznym narzędziem zarządzania musi mieć swoje konsekwencje. Proponujemy zatem, by powiązać System Okresowych Ocen Pracy z innymi narzędziami funkcjonującymi lub mogącymi funkcjonować w firmie, np. z motywacyjnymi, rozwojowymi.

System okresowych ocen pracowniczych – dlaczego warto go wdrożyć?

System ocen okresowych wiąże się bezpośrednio z efektywną realizacją celów wyznaczonych w strategii firmy. Przemyślany system okresowych ocen pracowników działa na nich motywująco i zwiększa znacząco szansę na sukces. Jak pokazują opinie naszych Klientów – system oceny okresowej pracowników może stać się nieocenionym narzędziem, które mądrze wspiera rozwój pracowników, jak i całej organizacji. Dlaczego?

Wokół systemu okresowej oceny pracownika narosło wiele szkodliwych mitów. Nierzadko system ocen okresowych postrzegany jest jako demotywujący, a nawet destrukcyjny. Tak naprawdę system ocen okresowych jest narzędziem neutralnym. Ważne jest więc nie tyle samo jego wdrożenie, ale przemyślenie na etapie konstruowany systemu okresowych ocen pracowniczych – jaki jest cel tego narzędzia, co dzięki niemu chce uzyskać firma, a także pracownicy. Dzięki takiemu strategicznego podejściu system ocen okresowych zdecydowanie ułatwi realizację celów efektywnościowych, rozwojowych i mieszanych. Co więcej, nasze doświadczenia pokazują, że systemy okresowych ocen pracowników działają pozytywnie na pracowników, stymulując ich zaangażowanie, motywacje, a w efekcie – zwiększając satysfakcję z wykonywanych zadań.

Czy pracownicy boją się systemu ocen okresowych?

System ocen okresowych może budzić w pracownikach strach dlatego, że w samej nazwie zawarte jest słowo – ocena. Czy to jedna prawda, że boimy się oceny? Badania pokazują, że pracownicy są dużo dojrzalsi i oczekują konstruktywnego feedbacku – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Przeświadczenie, że system oceny okresowej pracowników jest narzędziem, które ułatwia decyzję o zwolnieniu danej osoby, jest błędne. Chęć zwolnienia pracownika nie może być celem wdrożenia i konstruowania systemu okresowych ocen pracowniczych. System okresowej oceny pracownika ma być pomocą w uzyskaniu najlepszych i najbardziej obiektywnych informacji do podejmowania decyzji takich jak zatrudnienie danej osoby, awansowanie, czy przemieszczanie między działami organizacji. Ponadto firmy chwalą sobie systemy okresowej oceny pracownika jako narzędzia pomocne w ustalaniu potrzeb szkoleniowych, planowania ścieżki kariery, przyznawaniu premii, ale także – wyciągania konsekwencji w sytuacjach, gdy pracownik nie wywiązuje się z obowiązków. Wreszcie dobrze skonstruowany system okresowych ocen pracowniczych jest użyteczny, gdy zależy nam na kształtowaniu postaw i zachowań pracowników. Wiedza na temat szans rozwoju zawodowego jest cenna zarówno dla liderów, jak i członków zespołów.

Korzyści dla organizacji:

  • Zwiększenie efektywności i jakości pracy poszczególnych pracowników oraz całych zespołów.
  • Wzmacnianie motywacji pracowników do uzyskiwania coraz lepszych wyników.
  • Właściwe wykorzystanie potencjału kadrowego, określanie potrzeb szkoleniowych i tworzenie rezerwy kadrowej.
  • Kształtowanie właściwych postaw pracowniczych.
  • Zaspokajanie odczuwanej przez pracowników potrzeby oceny ich pracy (potrzeby uznania, osiągnięć).

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox