ROZWÓJ
KOMPETENCJI
STRATEGICZNYCH
I FUNKCJONALNYCH
WIKA Polska Sp. z o. o. sp. k.
Branża: przemysł elektromaszynowy

Potrzeby organizacji:

 • Podniesienie efektywności pionu handlowego.
 • Wprowadzenie nowych produktów do portfolio KFM,
  w związku z nawiązaniem współpracy z firmą WIKA i wejściem
  na nowe rynki.
 • Zbudowanie porozumienia i zaufania pomiędzy pracownikami
  sprzedaży i marketingu a nowo zatrudnionym Dyrektorem
  ds. Marketingu i Sprzedaży.

Cele:

 • Wypracowanie postaw i umiejętności wśród kluczowych
  pracowników firmy w zakresie profesjonalnej i przyjaznej
  obsługi klientów zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zbudowanie wzorca efektywnego myślenia i działania
  w codziennych działaniach kierowników i wybranych specjalistów.
 • Zbudowanie otwartej postawy na współpracę z osobami
  z innych działów.
 • Zainicjowanie myślenia procesowego wśród kluczowych
  pracowników firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami: 61 661 30 80

Podjęte działania:

 • Analiza systemu HR w pionie sprzedaży na podstawie przeprowadzonego audytu i dodatkowych
  badań. Cel: weryfikacja systemu HR pod kątem zatrzymywania i rozwoju najbardziej wartościowych
  pracowników.
 • Diagnoza potencjału firmy w zakresie szybszego wzrostu sprzedaży nowych produktów.
 • Propozycje działań korygujących.
 • Wsparcie dla Dyrektora Pionu w zakresie stworzenia jednolitego systemu zarządzania sprzedażą
  i marketingiem w oparciu o zaufanie pracowników:
  – doradztwo w zakresie zarządzania z aktualną strukturą pionu oraz jego rozwojem;
  – coaching indywidualny, wsparcie dla Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu we wprowadzaniu
  niezbędnych zmian.
 • Menedżerowie pionu sprzedaży (5 x 2 dni x 1 grupa) – warsztaty: JEŚLI WIEM CO I DLACZEGO, TO CHĘTNIE TO ZROBIĘ – MOTYWOWANIE PRZEZ KOMUNIKACJĘ – X 2008, NIE JESTEM SAM, INNI ZACHĘCAJĄ MNIE DO DZIAŁANIA- BUDOWANIE WZAJEMNIE MOTYWUJĄCEGO SIĘ ZESPOŁU I ZARZĄDZANIE NIM – III 2009, WYKONUJĘ, BO MNIE DO TEGO WYBRANO – DELEGOWANIE ZADAŃ, JAKO
  JEDEN Z SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH PRACOWNIKÓW – IV 2010, PRACUJĘ CHĘTNIEJ, JEŚLI MOGĘ SIĘ ROZWIJAĆ. JAK PROWADZIĆ MOTYWUJĄCY COACHING, OCENIAĆ I ZWIĘKSZAĆ POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW?” – VI 2010.
 • Menedżerowie pionu sprzedaży i działu zarządzania produktem (1 grupa): ANALIZA OTOCZENIA
  I ZACHOWAŃ NABYWCÓW – IV 2008, ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I PLANOWANIA SPRZEDAŻY – VI 2008.
 • Handlowcy i pracownicy obsługi klienta (1 grupa): PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW PRZEZ TELEFON (2×2 dni).
 • Przedstawiciele handlowi (6 x 1 grupa x 2 dni): PROFESJONALNE UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE.
 • Spotkania raportowe: podsumowanie efektywności dotychczasowych działań, ustalenie dalszego
  kierunku działań dla trenerów wewnętrznych oraz kadry menedżerskiej.

Efekty:

 • Przygotowanie menedżerów do planowania działań strategicznych.
 • Wyposażenie kadry sprzedażowej w kompetencje umożliwiające realizację planów.
 • Uporządkowanie procesów wewnątrz pionu i procesów w kontakcie z klientem zewnętrznym i podporządkowanie ich spójnej strategii.
 • Poprawa jakości obsługi klienta zewnętrznego.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników poprzez usprawnienie systemu zarządzania nimi.