Komunikacja

Czym jest komunikacja?

Komunikacja nazywana jest inaczej rozmową lub porozumiewaniem się, najczęściej między minimum dwiema osobami. Celem komunikacji jest przekazanie informacji, na przykład o uczuciach, myślach etc. Warto wiedzieć, że komunikacja to nie tylko słowa – pisane lub mówione, ale cały szereg informacji przekazywanych w sposób niewerbalny – na przykład przez przez gesty i mimikę.

Osoby komunikujące się ze sobą często natrafiają na pewne bariery. Do utrudnień zakłócających intencję osoby przekazującej komunikat należą na przykład wieloznaczność słów, brak precyzyjności komunikatu, czy osobista perspektywa osoby przekazującej informację.

Skuteczna komunikacja, czyli jaka?

Tu dochodzimy do tematu skutecznej komunikacji. Skutecznej, czyli takiej, której celem jest wzajemne porozumienie się. Skuteczna komunikacja w biznesie dotyczy na przykład radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych w zespole. Jeśli w swojej codzienności zawodowej masz problem z częstymi kłótniami w zespole, dostrzegasz, że komunikaty wychodzące od Ciebie spotykają się ze złością współpracowników, zauważasz, że Twój język komunikacji jest nie dość precyzyjny, przez co musisz mierzyć się z trudnymi sytuacjami, na przykład niewykonaniem zadania w terminie – warto pomyśleć o szkoleniu ze skutecznej komunikacji.

Komunikacja menedżerska – jedna z kluczowych kompetencji

Szkolenia ze skutecznej komunikacji są szczególnie potrzebne dla osób na szczeblu menedżerskim. Jeśli zauważasz w sobie braki w umiejętności skutecznej komunikacji, naprawdę warto poznać zasady skutecznego porozumiewania się właśnie na szkoleniu. Uczestnicy szkoleń z komunikacji menedżerskiej mogą poddać analizie trudne sytuacje komunikacyjne – poznać swoje mocne i słabe strony w tym obszarze i w efekcie poprawić umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach kontaktu ze współpracownikami.