Lean Leadership 

Lean Leadership (LL) to indywidualne wsparcie poprzez zewnętrznego coacha/mentora, którego celem jest inspirowanie do wdrażania zmiandotyczących jakości zarządzania oraz wykorzystywania nowych umiejętności do optymalizacji procesów i osiągania wysokich wyników biznesowych.

Podczas sesji LL koncentrujemy się na BHP, jakości, przywództwie, standardach zarządzania ludźmi i produkcją według wskaźników i narzędzi obowiązujących w organizacji.

Sesje Lean Leadership  wspierają wdrażanie w codziennej pracy umiejętności rozwijanych na szkoleniach i warsztatach. Celem pracy jest zbudowanie świadomości brania odpowiedzialności za wynik, za jakość pracy zespołu i poziom zaangażowania jego członków.
Zobacz więcej: Lean Management

 Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD