Budowanie odpowiedzialności i zaangażowania pracowników

Szkolenie oparte na nowoczesnym podejściu do budowania odpowiedzialności za wspólny cel według koncepcji P. Lencioniego, który zakłada, że budowanie zaufania i otwartej komunikacji jest podstawą budowania odpowiedzialnych i synergicznych zespołów, skoncentrowanych na wspólnym celu firmowym.

Cele szkolenia:

 • Zdefiniowanie pożądanych zachowań świadczących o zaangażowaniu i odpowiedzialności.
 • Poznanie koncepcji P. Lencioniego – budowania odpowiedzialnych za wspólny cel zespołów.
 • Trenowanie technik komunikacyjnych pomocnych w realizacji zadań i współpracy (ostateczne zdefiniowanie zakresu merytorycznego po badaniu potrzeb).
 • Diagnoza barier związanych z postawą odpowiedzialności i zaangażowania – praca nad minimalizowaniem ich wpływu.
 • Wypracowanie zasad obowiązujących w codziennej pracy, mających wpływ na podnoszenie efektywności i jakość pracy oraz uruchamianie pożądanych postaw.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • znali koncepcję dobrze współpracujących zespołów,
 • potrafili zdefiniować postawę zaangażowania i odpowiedzialności na poziomie zachowań (behawioralnych wskaźników),
 • umieli wskazać swoje mocne strony i ograniczenia w zakresie postaw zaangażowania i odpowiedzialności,
 • rozumieli wpływ swoich zachowań na kształtowanie tych postaw w zespole,
 • rozpoznawali bariery hamujące postawy odpowiedzialności i zaangażowania oraz potrafili im przeciwdziałać,
 • znali i stosowali odpowiednie techniki komunikacyjne wspierające postawę zaangażowania i odpowiedzialności,
 • brali większą odpowiedzialność za osiągane rezultaty, nie tylko w kontekście swoich zadań, ale także na poziomie celów zespołu, działu i całej organizacji.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD