Rynek Celów (Market of Objectives)

Wdrażamy metodę zarządzania Rynku Celów (Market of Objectives), która oparta o nowocześnie zinterpretowaną ideę MBO, uzupełnia metodologię Druckera o współczesne trendy w zarządzaniu oraz informatyzację. Dynamicznie podnosi efektywność organizacji oraz prowadzi do poprawy wyników i skokowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Rynek celów

System służy do wymiany, generowania nowych i wzajemnego korelowania ambitnych celów operacyjnych kadry menedżerskiej, wspierających realizację strategii zarządu. W efekcie uzgodnień pomiędzy uczestnikami rynku, powstaje sieć celów, a nawiązując transakcje o ich realizację, podejmują się tym samym współodpowiedzialności za całokształt  biznesu.

Rynek celów różni się od tradycyjnego zarządzania zadaniowego tym, że z jednej strony precyzyjnie określa stan docelowy, równocześnie niedookreślając sposobu dojścia do niego. Technika ta daje więc dużą swobodę menedżerom, równocześnie zwiększając wymagania względem nich. Pozwala osiągać cele znacznie ambitniejsze, często postrzegane jako nierealistyczne przy tradycyjnych technikach zarządzania. Menedżer jest  mobilizowany do innowacji, do upraszczania i usprawniania procesów pracy, podnoszenia jakości i wartości dla klienta. Tak zdefiniowane cele są bardziej motywujące i w konsekwencji też skuteczniejsze w zarządzaniu niż wyniki.

Proponujemy silnie partycypacyjną przestrzeń, która umożliwia motywowanie menedżerów według przejrzystych kryteriów i nagradzanie ich za wprowadzenie realnych zmian prowadzących do wzrostu skali działania firmy. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system działa samoistnie, kreując potencjał i wysoką efektywność ekonomiczną.

Gdzie warto wdrożyć metodę zarządzania Rynku Celów (Market of Objectives)?

  • w firmach zarządzanych partycypacyjnie lub takich w których zarządzający/właściciele widzą potrzebę podzielenia się z menedżerami inicjatywą w zakresie rozwoju.
  • w organizacjach nastawionych na maksymalizację wyników lub intensywny rozwój w dłuższej perspektywie.
  • w biznesach, które wyczerpały już proste możliwości wzrostu i muszą zacząć aktywnie poszukiwać nowych szans na rynku.

Jakie będą efekty dla firmy?

Firma będzie miała zdefiniowane cele strategiczne z przypisaniem odpowiedzialności za ich realizację. Cele będą miały zdefiniowane wskaźniki wykonania, a cele projektowe będą miały zdefiniowanych interesariuszy i wskaźniki biznesowe. Cele będą przygotowane do kaskadowania i do wizualizacji dla kadry menedżerskiej.

Zobacz również nasze szkolenie Team Impulse.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox