Skuteczna komunikacja

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu komunikacji, poznanie prawidłowości i zasad skutecznego porozumiewania się oraz uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. Szkolenie kładzie nacisk na umiejętności radzenia sobie w  trudnych sytuacjach komunikacyjnych w zespole.

Szkolenie dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się:

  • Dlaczego dochodzi do kłótni?
  • Dlaczego, mimo iż nie mieli złych intencji, przekazując informację, spotkali się z agresja i złością?
  • Dla tych, którzy doświadczają, iż nieprecyzyjna komunikacja doprowadza do sytuacji trudnych np. niewykonania zadania na czas.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Poznanie zasad i warunków skutecznej komunikacji.
  • Uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w komunikacji.
  • Trening asertywnego stylu komunikacji, pozwalającego dochodzić do porozumienia z osobami, które są agresywne czy lekceważące.
  • Rozpoznawanie przyczyn nieporozumień.
  • Poznanie narzędzi i technik komunikacyjnych zapobiegających występowaniu nieporozumień i konfliktów.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów