Motywowanie i kształtowanie postaw odpowiedzialności

Głównym celem szkolenia będzie trening umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb i dążeń oraz adekwatny dobór narzędzi motywacyjnych do każdego pracownika, co pozwoli podnieść jakość i efektywność pracy zespołu.

 • Poznanie skutecznych modelów motywacyjnych.
 • Poznanie znaczenia emocji w motywacji oraz wpływu Inteligencji Emocjonalnej (IE) na efektywność zespołu.
 • Autodiagnoza osobistego kodu motywacyjnego DNA oraz zbudowanie mapy motywacyjnej swojego zespołu.
 • Trening rozmów mających na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów motywujących w różnych sytuacjach pracy.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie nowatorskiej teorii motywacyjnego DNA.
 • Zrozumienie procesów i zasad rządzących motywacją.
 • Poznanie i wypróbowanie narzędzi skutecznego motywowania siebie i innych.
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb, dążeń i oczekiwanych wzmocnień (nagród).
 • Uzyskanie łatwości w indywidualnym dopasowaniu do pracownika sposobu rozmowy o zadaniu.
 • Stworzenie „mapy motywacyjnej” swojego zespołu, co pozwoli podnieść jego efektywność oraz jakość pracy i poczucie osiąganej satysfakcji.
 • Poznanie skutecznych sposobów zarządzania po sytuacji stresowej, mających wpływ na automotywację i motywację zespołu.
 • Wzrost umiejętności prowadzenia rozmów motywujących, co przekłada się na sprawniejsze zarządzanie zespołem.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

19 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Ikonka DPD