Efektywność osobista – organizacja, samodyscyplina, uważność

Szkolenie z efektywności osobistej

Głównym celem szkolenia będzie budowanie osobistej efektywności poprzez rozwój kompetencji opartych o Osobowość Lidera – nastawionego na proaktywne działanie, mającego odwagę na podejmowanie i realizację wyzwań, w sposób innowacyjny, zwracający uwagę na to, w jaki sposób osiąga cele, kierując się zasadą partnerstwa. Zgodnie z przesłaniem S. Covey’a, będziemy zachęcać uczestników do refleksji i budowania świadomej, odpowiedzialnej postawy, stworzenia oraz wdrażania nawyków skutecznego działania, stosowania adekwatnych narzędzi. Zwracamy także uwagę na rozwijanie umiejętności inteligentnego zarządzania własnymi emocjami, co ma istotny wpływ na optymalne załatwianie spraw i osiągnie wyników, budowanie relacji z ludźmi i lepsze radzenie sobie z trudnościami.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox