Efektywność osobista – organizacja, samodyscyplina, uważność

Głównym celem szkolenia będzie budowanie osobistej efektywności poprzez rozwój kompetencji opartych o Osobowość Lidera – nastawionego na proaktywne działanie, mającego odwagę na podejmowanie i realizację wyzwań, w sposób innowacyjny, zwracający uwagę na to, w jaki sposób osiąga cele, kierując się zasadą partnerstwa. Zgodnie z przesłaniem S. Covey’a, będziemy zachęcać uczestników do refleksji i budowania świadomej, odpowiedzialnej postawy, stworzenia oraz wdrażania nawyków skutecznego działania, stosowania adekwatnych narzędzi. Zwracamy także uwagę na rozwijanie umiejętności inteligentnego zarządzania własnymi emocjami, co ma istotny wpływ na optymalne załatwianie spraw i osiągnie wyników, budowanie relacji z ludźmi i lepsze radzenie sobie z trudnościami.

Czym jest samodyscyplina w pracy?

Nauka samodyscypliny jest niezwykle trudnym zadaniem, które nierzadko trwa kilka miesięcy, a nawet lat. Samodyscyplina nie powinna być rozumiana jako zestaw nakazów dla pracowników, czy zasad do przestrzegania, których pomijanie rodzi za sobą negatywne konsekwencje, ponieważ wprowadzanie rozwiązań o negatywnym zabarwieniu może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Jak budować samodyscyplinę? Kluczem jest wśród członków zespołu pewnych nawyków i przyzwyczajeń, jak również umiejętności pracy zgodnie ze standardami. Wypracowanie nowych nawyków jest niejednokrotnie procesem długotrwałym i wymagającym sporego wysiłku. Z tego też powodu samodyscyplina w pracy to długotrwały proces, który wiąże się z koniecznością zmiany sposobu myślenia oraz zmianą dotychczasowych praktyk i przyzwyczajeń.

Jak nauczyć się samodyscypliny?

Podczas szkolenia z efektywności osobistej uczestnicy będą uczyć się, czy jest samodyscyplina w pracy i jak ją budować. W nauce samodyscypliny pomoże 7 nawyków skutecznego działania:

 1. Zacznij od tego, co ważne – to przede wszystkim sztuka efektywnego zarządzania czasem i wyznaczania priorytetów. W nauce samodyscypliny ważne jest, aby nauczyć się planować i zapobiegać nagromadzeniu się spraw pilnych, co sprawia, że nie wystarcza nam czasu na sprawy ważne. Najistotniejsze jest tu wyrobienie nawyku wykonywania bez pośpiechu ważnych, zaplanowanych zadań, bo właśnie to zwiększa naszą efektywność.
 2. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana – to porzucenie strategii kompromisu na rzecz poszukiwania rozwiązań, w których wszystkie strony zaangażowane w problem mogą czerpać z niego satysfakcję. To podejmowanie działań, których rezultatem są trwałe, oparte na zaufaniu i szacunku relacje z innymi ludźmi. 

 3. Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym – to nawyk kształtujący empatię i asertywność. Podczas szkolenia z efektywności osobistej rozwijamy umiejętności słuchania, zadawania pytań, okazywania zainteresowania także problemom innych. To umiejętność powstrzymywania się od rad i pouczeń, przekonywania do swoich racji i uznawania swojego punktu widzenia jako obowiązującego. To nawyk samodyscypliny, dzięki któremu dążymy najpierw do zrozumienia punktu widzenia, motywów czy potrzeb drugiej strony.

 4. Ostrzenie piły – bardzo ważny nawyk samodyscypliny w pracy, bo to on daje siłę do ciągłego rozwoju. To czas poświęcony na regenerację sił w sferze duchowej, umysłowej, fizycznej i społecznej. To umiejętność dbania o odpoczynek i odnowę, ale przede wszystkim nawyk podejmowania wysiłku i dbania o ciągłe doskonalenie się we wszystkich sferach naszego funkcjonowania.

 5. Bądź proaktywny –  jak nauczyć się samodyscypliny? Przede wszystkim bierz odpowiedzialność za swoje życie, wszystkie decyzje i wszystko, co robisz. Ty decydujesz, jak się zachowasz i jakie podejmiesz działania. Bycie proaktywnym oznacza zatem świadome działanie zgodne z własnymi przekonaniami, świadome podejmowanie decyzji i reagowanie na to, co nas otacza, w sposób przemyślany, zamiast automatycznego reagowania i bezmyślnego naśladowania wzorców z otoczenia i powielania schematów. Nie czekaj – działaj, szukaj najlepszych rozwiązań.

 6. Synergia – to umiejętność takiego współdziałania, którego efekt daje lepszy wynik niż wkład poszczególnych osób. To silne przekonanie, że razem, skoncentrowani na wspólnym celu, możemy więcej. To także umiejętność takiej pracy w zespole, która kreuje poczucie siły i wydobywa nieoczekiwane zdolności z każdego z członków zespołu.

 7. Zaczynaj z wizją końca – szkolenie z efektywności osobistej pomoże uczestnikom nauczyć się pracy z wizją tego, dokąd zmierzają i co chcą osiągnąć. Stawianie sobie celów, planowanie, świadome podejmowanie działań przybliżają Cię do ich realizacji. Jeśli wiesz, jaki jest Twój cel i dokąd chcesz dojść – prędzej czy później dotrzesz tam, gdzie zamierzasz; jeśli tego nie wiesz, będzie Ci wszystko jedno, jaką pójdziesz drogą, więc możesz też kręcić się w kółko.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą:

 • Znać podstawowe narzędzia dotyczące planowania i organizowania swojego czasu.
 • Potrafić wykorzystywać poznane modele, narzędzia i techniki adekwatnie do swoich codziennych zadań, aby móc skuteczniej planować.
 • Znać typy osobowości i kierujące nimi metaprogramy.
 • Rozumieć wpływ jakości stawianego sobie celu na lepszą organizację i efektywność własną.
 • Mieć świadomość rozmaitych psychologicznych mechanizmów wpływających na własną efektywność i potrafić minimalizować ich negatywny wpływ.
 • Umieć ustalać priorytety godnie z celem organizacji, działu i swoimi – stanowiskowymi.
 • Potrafić planować w odniesieniu do celów.
 • Lepiej radzić sobie z natłokiem zajęć i zadań.
 • Potrafić dokonywać trafnych wyborów zadań, koncentrując się na najważniejszych sprawach itp.
 • Bardziej świadomie i proaktywnie reagować na sytuacje „wrzutek”, nierealnych celów, niedotrzymywania terminów itp., co podnosi efektywność własną oraz realizację celów.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox