W jedności siła! Warsztat współpracy w zespole

Warsztat jest okazją do lepszego, wzajemnego poznania się, integracji, rozszerzenia wiedzy i ćwiczeń skutecznego porozumiewania się oraz wzmacniania współpracy w trakcie angażujących gier szkoleniowych.

Współpraca w zespole – cele szkolenia:

  • Lepsze poznanie się uczestników, wzrost integracji zespołu.
  • Poprawa komunikacji w zespole.
  • Poznanie sposobów na budowanie synergii w zespole.
  • Poznanie swoich mocnych stron, obszarów do rozwoju w zakresie współpracy.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą:

  • Mieć większą wiedzę o kolegach z działu, przydatną w budowaniu zespołowości;
  • Lepiej znać siebie – swoje mocne strony, słabości w pracy zespołowej;
  • Bardziej zintegrowani i gotowi do współpracy w zadaniach wymagających angażowania wszystkich członków zespołu;
  • Mieć świadomość, jakie czynniki wpływają na skuteczną komunikację w ich zespole;
  • Znać typologię temperamentów, rozumieć przyczyny zachowań swoich oraz kolegów, których podłożem są różnice temperamentalne;
  • Wiedzieć, czym jest synergia w pracy zespołowej i jak można ją osiągać.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox