Zarządzanie zmianą

Na czym polega zarządzanie zmianą z organizacji? To proces, którego celem jest przyniesienie konkretnych rezultatów, mających podnieść efektywność pracy zespołu, działu, czy całej firmy. Definicja zarządzania zmianą podkreśla po pierwsze – celowość prowadzonych modyfikacji, a po drugie – ich konieczność z punktu widzenia finansowego, a także m.in. rozwojowego.

Prawidłowy proces zarządzania zmianą przynosi pozytywne skutki. Punktem wyjścia potrzeby wprowadzenia zmian w firmie mogą być zarówno przyczyny wewnętrzne (np. spostrzeżenia pracowników), jak i zewnętrzne (np. pojawienie się nowych technologii, obserwacja działań konkurencji).

Konieczność zarządzania zmianą

Dzisiejszy świat biznesu jest bardzo zmienny, dynamiczny. Dlatego od menedżerów wymagana jest nie tylko wiedza i specjalizacja, ale przede wszystkim elastyczność i umiejętność zarządzania zmianą. Nieumiejętność prowadzenia procesu zarządzania zmianą może mieć bardzo negatywne skutki dla całej organizacji – od zwiększenia kosztów działań, poprzez uwstecznienie firmy względem konkurencji. Co więcej, organizacje skutecznie wdrażające koncepcje zarządzania zmianą, ale też potrafiące dobrze przedstawiać pracownikom cel zarządzania zmianą – przyciągają najlepszych specjalistów, otwartych, kreatywnych i elastycznych.

Sytuacja gospodarcza, szybko zmieniające się warunki determinują konieczność elastycznego zarządzania zmianą w organizacji. Duży nacisk na to wywierają Klienci i konsumenci, którzy oczekują nowoczesnego myślenia, nadążania za trendami i nowinkami, indywidualnego podejścia. Zarządzanie zmianą, chociaż jest procesem trudnym, to dziś jest procesem nieuniknionym. Firmy niepotrafiące w praktyce skutecznie zarządzać zmianą – zostają w tyle.

Szkolenia z zarządzania zmianą w firmie 

Procesu zarządzania zmianą można się nauczyć, jednak wymaga to od menedżerów odpowiedniego nastawienia, charakteru, ale też wiedzy. Szkolenia z zarządzania zmianą to najlepsza, choć bardzo intensywna metoda nauki, dzięki której w praktyce poznasz koncepcje zarządzania zmianą.

Szkolenia z zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie powinny w efekcie dać uczestnikom nie tylko niezbędną wiedzę i narzędzia do efektywnego przeprowadzenia procesu zarządzania zmianą, ale także nauczyć ich, w jaki sposób komunikować zmianę, by ta nie stała się dla pracowników frustrująca i blokująca.

Poznaj naszą ofertę szkoleń z zarządzania zmianą

Szkolenia z zarządzania zmianą mogą poruszać różne ważne aspekty tego procesu. Dlatego nasza oferta dotycząca koncepcji zarządzania zmianą zawiera trening takich aspektów jak komunikacja podczas zmian, budowanie zaangażowania pracowników w zarządzaniu zmianą, czy też kompleksowe szkolenie dla menedżerów, które wyjaśni od A do Z, na czym polega proces zarządzania zmianą. Poznaj bliżej nasze szkolenia z zarządzania zmianą:

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox