Zarządzanie zmianą – od skutecznego menedżera do lidera pozytywnych zmian

Jedną z bardziej pożądanych umiejętności menedżerów jest zarządzanie zmianą. Polega ona na skutecznym planowaniu, implementowaniu, wzmacnianiu i kontrolowaniu zmian oraz rozumieniu procesów, które zachodzą w trakcie wprowadzania zmian.

Zarządzanie zmianą

Priorytetem szkolenia „zarządzanie zmianą” jest analiza własnego potencjału i nastawienia w sytuacji zmiany oraz rozwój elastyczności myślenia uczestników (i w konsekwencji działania) przejawiającej się: otwartością na nowe doświadczenia, wychodzeniem poza schemat działania, poszukiwaniem niekonwencjonalnych, najskuteczniejszych rozwiązań.

Korzyści dla uczestników szkolenia z zarządzania zmianą dla menedżerów:

  • poznanie warunków skutecznego planowania, wprowadzania, kontrolowania i wzmacniania zmian w organizacji,
  • poznanie technik organizacji pracy indywidualnej i zespołowej w nowej sytuacji,
  • analizowanie i eliminowanie błędów podczas wprowadzania zmian w organizacji,
  • doskonalenie umiejętności menedżerskich takich jak: informowanie, motywowanie, wspieranie, kontrolowanie w warunkach zmiany w organizacji,
  • doskonalenie umiejętności zarządzania pracą indywidualną i zespołową w sytuacji zmiany,
  • poznanie sposobów radzenia sobie z oporem oraz stresem pracowników wynikających z sytuacji zmiany,
  • analiza umiejętności zespołu menedżerskiego istotnych w procesie wprowadzania zmian.
  • poprawa jakości zarządzania zmianą i bardziej efektywne „przeprowadzanie” swoich zespołów przez zmianę.
  • wzrost poczucia odpowiedzialności za postawy i jakość pracy swoich podwładnych.

Najczęstszym „zabójcą zmiany” jest brak rozumienia jej indywidualnej natury i niezbędnych do jej wdrożenia cierpliwości i konsekwencji. Jak odnaleźć się w świecie VUCA?

Czy w świecie dynamicznych przemian, gdzie transformacja w organizacji kończąc się jest już spóźniona z kolejnymi koniecznymi procesami, jest miejsce na zatrzymanie i spojrzenie w głąb siebie? Na zastanowienie się jak sobie radzić z emocjami w zmianie? I co przynosi kolejna zmiana? A jeśli się nie zdecyduję na zmianę? Jakie będą konsekwencje dla mnie, dla zespołu? Jeśli jednak wejdę w proces zmiany – jak ją przeprowadzić skutecznie? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas szkolenia.

Zobacz również nasze szkolenie z komunikacji podczas zmian.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox