Zarządzanie sobą w czasie

Informacje o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia zarządzanie sobą w czasie jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy.


Podstawowa wiedza i umiejętności zdobywane podczas szkolenia:

 • Poznanie zasad stawiania poprawnie sformułowanych celów oraz doskonalenia umiejętności ich zastosowania w codziennej pracy.
 • Rozpoznanie i eliminowanie indywidualnych i zespołowych „pożeraczy czasu”.
 • Poznanie zasad usprawniających organizację własnej pracy.
 • Skuteczne planowanie celów osobistych
 • Poznanie narzędzi planowania – lista to-do, kalendarz, planer Stephena Covey’a

Efekty/korzyści dla uczestnika/firmy:

 • Uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania dotychczasowego sposobu zarządzania własną aktywnością w czasie oraz wyznaczenia kierunków usprawnienia organizacji pracy własnej.
 • Uczestnicy poznają i sprawdzą w praktyce zasady realnego planowania i poprawnego formułowania celów.
 • Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować obecną sytuację w organizacji pod kątem tego, co im pomaga, a co utrudnia terminową realizację zadań.
 • Uczestnicy wezmą udział w analizie indywidualnych i zespołowych „pożeraczy czasu” oraz wypracują w grupie sposoby ich unikania w pracy i w życiu pozazawodowym.
 • Uczestnicy będą mieli możliwość poznania mechanizmu usprawniania działania oraz wyciągnięcia wniosków dotyczących terminowej realizacji zadań z zachowaniem standardów jakości.
 • Uczestnicy doświadczą zespołowej realizacji celu w czasie, a następnie będą mieli okazję do analizy tej współpracy oraz wyciągnięcia wniosków, które pomogą usprawnić pracę zespołu w kierunku terminowej i sprawniej realizacji celów.
 • Uczestnicy poznają standardy komunikacji usprawniające współpracę.

Ponad 100 000 przeszkolonych uczestników

5.75 / 6 ocena naszej pracy

Ponad 19 000 zrealizowanych dni szkoleniowych

55 osób pracujących na wspólny sukces

Ponad 8000 uczestników szkoleń każdego roku

25 lat doświadczenia

Ponad 2200 dni szkoleniowych każdego roku

Blisko 500 zadowolonych klientów

Amica
Hochland
Ikonka DPD
Kompania Piwowarska
yes
wika
vox