Fundusze unijne Fundusze unijne
Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Dla zarządzających

Integra - szkolenia
szkolenia
Integra - lean
lean
Integra - rekrutacje
rekrutacje

A teraz, gdy masz już władzę, nigdy z niej nie korzystaj. Wielcy liderzy dlatego są wielcy, że ludzie ufają im i ich szanują, a nie dlatego, że mają nad nimi władzę.

Theodore Blanchard

Integra - dla zarządzjących

Naszym zdaniem efektywne zarządzanie to ciągła refleksja i poszukiwanie sposobów na pełne wykorzystanie potencjału ludzi i procesów.

Integra Consulting Poland jest gotowa towarzyszyć Ci w definiowaniu i utrwalaniu najlepszej dla siebie kultury organizacyjnej, zapewniającej efektywne funkcjonowanie firmy i zadowolenie jej pracowników.

Chcemy to osiągnąć poprzez rozwój postaw przywódczych i kompetencji menedżerskich zdefiniowanych w organizacji, aby budować świadomość biznesową, wspierać relacje oparte na zaufaniu i szacunku, odwagę do wprowadzania zmian i ciągłego doskonalenia oraz budowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za wspólny cel w całej organizacji.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z proponowanymi przez nas szkoleniami dla zarządzających.

Przykładowe tematy szkoleń

najpopularniejsze szkolenie online, szkolenie stacjonarne

Zarządzanie zespołem międzykulturowym

Kliknij, aby przejsć dalej
najpopularniejsze szkolenie online, szkolenie stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi

Kliknij, aby przejsć dalej
najpopularniejsze szkolenie online, szkolenie stacjonarne

Skuteczna komunikacja i przepływ informacji

Kliknij, aby przejsć dalej

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane liczbowe

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Podejmowanie decyzji w oparciu o mierzalne dane nie tylko zwiększa trafność decyzji, ale również pozwala efektywniej analizować fakty, by w przyszłości uniknąć błędów.
Kliknij, aby przejsć dalej

Empatyczne przywództwo

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Koncepcji na temat przywództwa powstało wiele. Wszystkie łączy jednak jedno: jego głównym celem jest takie prowadzenie ludzi (organizacji, zespołów), aby osiągali oni założone cele.
Kliknij, aby przejsć dalej

Zarządzanie w świecie VUCA

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Świat VUCA – to coraz bardziej popularny akronim, który został wprowadzony do biznesu na początku lat 90. przez ekspertów wojskowości z US Army War College.
Kliknij, aby przejsć dalej

Lider wobec wyzwań XXI wieku

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Dzisiejsze czasy stawiają przed menedżerami wyzwania, z jakimi nie mierzyli się ich poprzednicy. Przemiany pokoleniowe, wahania na rynku pracy, globalizacja i jej wpływ na oczekiwania pracowników to tylko niektóre z przykładów.
Kliknij, aby przejsć dalej

Zarządzanie zespołem zdalnym / rozproszonym

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Od dłuższego już czasu obserwujemy definitywną zmianę dotyczącą współpracy w zespołach. Na tę sytuację wpłynęła nie tylko pandemia i w konsekwencji praca zdalna, ale także coraz więcej współprac międzynarodowych w biznesie.
Kliknij, aby przejsć dalej

Przywództwo transformacyjne

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Styl przywództwa transformacyjnego oznacza motywowanie pracowników poprzez ich inspirowanie i zaangażowanie.
Kliknij, aby przejsć dalej

Jak prezentować wyniki przed zespołem?

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Podczas wspólnych zadań, a także treningu będziesz miał/a okazję przyjrzeć się sobie z innych perspektyw, a wyciągane wnioski wspólnie przełożymy na zasady budowania interesujących wystąpień.
Kliknij, aby przejsć dalej

Zarządzanie projektami (Agile / Scrum / Prince 2 / PMI)

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Szkolenie z zarządzania projektami pozwoli Ci zapoznać się z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji: zarówno z poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację, jak i kluczowych członków zespołów projektowych.
Kliknij, aby przejsć dalej

Gry w organizacjach, czyli Analiza Transakcyjna w praktyce

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Gry psychologiczne to nieuświadomione sposoby komunikowania się, które „pożerają” energię i psują relacje między ludźmi. Umiejętność rozpoznawania i zmiany tych nawyków znacznie poprawią jakość Twojego życia, nie tylko zawodowego!
Kliknij, aby przejsć dalej

Zarządzanie różnorodnym zespołem

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Celem szkolenia jest otwarcie się na współpracę, przełamywanie barier wynikających z różnic pomiędzy członkami zespołu oraz uświadomienie, że różnorodność może i powinna być atutem organizacji.
Kliknij, aby przejsć dalej

Zarządzanie przez cele

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Zarządzanie przez cele – MBO (ang. Management by Objectives) to jedna z najbardziej nowoczesnych i skutecznych technik zarządzania, która polega na wyznaczaniu pracownikom precyzyjnie zdefiniowanych, ambitnych i wzajemnie ze sobą skorelowanych celów biznesowych.
Kliknij, aby przejsć dalej

Myślenie strategiczne i podejmowanie decyzji

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Szkolenie z myślenia strategicznego i podejmowania decyzji dedykujemy wszystkim osobom zarządzającym, którzy chcą nauczyć się wykorzystywania potencjału analizy w biznesie.
Kliknij, aby przejsć dalej

Zarządzanie coachingowe

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Jeśli chcesz poznać sprawdzone metody coachingowe, które pomogą Ci przetransformować dyrektywny model zarządzania w kierunku przywództwa niedyrektywnego, chcesz inspirować swoich pracowników, wzmacniać ich zaangażowanie i odkrywać potencjał – szkolenie z zarządzania coachingowego da Ci szereg skutecznych narzędzi i metod, dzięki którym odkryjesz korzyści z nowego sposobu zarządzania.
Kliknij, aby przejsć dalej

Mentoring

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Strategicznym celem projektów mentoringowych jest budowanie kultury świadomego wsparcia i rozwoju poprzez wdrożenie procesu mentoringowego. Ideą prowadzonych przez nas projektów mentoringowych jest: tworzenie kultury dzielenia się wiedzą oraz sukcesji; budowanie wysokich standardów pracy mentorów; rozwój organizacji samouczącej.
Kliknij, aby przejsć dalej

Narzędzia dialogu menedżerskiego

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Naszą pracę podczas szkolenia z narzędzi dialogu menedżerskiego opieramy na dwóch aspektach – budowaniu świadomości i treningu umiejętności. To właśnie praktyczny charakter szkolenia i wiele symulacji rozmów prowadzonych w oparciu o konkretne sytuacje z Twojej codzienności sprawiają, że szkolenie to przynosi tak dużo korzyści.
Kliknij, aby przejsć dalej

Prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych nie jest zadaniem łatwym. Jeśli szukasz wsparcia w tym obszarze, nasze szkolenie wyposaży Cię w praktyczne i sprawdzone narzędzia i wiedzę. Jego celem jest przygotowanie Cię do skutecznego prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych.
Kliknij, aby przejsć dalej

Organizacja czasu pracy i ustalanie priorytetów

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Głównym celem szkolenia z organizacji czasu pracy jest rozwijanie proaktywności niezbędnej do podnoszenia własnej efektywności oraz poznanie mechanizmów i narzędzi wpływających na skuteczne osiąganie celów. Podczas szkolenia pracujemy w oparciu o symulacje, gry i ćwiczenia oraz realne sytuacje z pracy.
Kliknij, aby przejsć dalej

Asertywność w zarządzaniu

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Asertywne umiejętności pomagają nam otwarcie, bez poczucia winy i wewnętrznego dyskomfortu, z szacunkiem do rozmówcy wyrażać własne zdanie, pomysły, emocje i potrzeby. Szkolenie z asertywności w zarządzaniu nauczy Cię komunikować się w partnerski sposób, bez uległości, lekceważenia czy agresji słownej.
Kliknij, aby przejsć dalej

Osiąganie wspólnego celu poprzez współpracę

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Szkolenie z osiągania wspólnego celu poprzez współpracę wzmacnia efektywność zespołową i świadomość biznesową i w efekcie wyposaża wszystkich członków zespołu w konkretne wskazówki do komunikacji z poszczególnymi osobami.
Kliknij, aby przejsć dalej

Trudne rozmowy menedżerskie

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Strategiczny cel szkolenia z trudnych rozmów menedżerskich to rozwijanie umiejętności i świadomości liderów zespołów, w jaki sposób ich styl zarządzania, komunikacji, współpracy i motywacji wpływa na pracowników i wyniki organizacji.
Kliknij, aby przejsć dalej

Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych w zespole

szkolenie online, szkolenie stacjonarne
Chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie w sytuacjach napięcia i konfliktu? Chcesz nauczyć się konkretnych i praktycznych technik komunikacyjnych i dowiedzieć się, w jakich okolicznościach sprawdzą się najlepiej? Chcesz budować postawę otwartości i empatii na innych ludzi, z którymi na co dzień się komunikujesz?
Kliknij, aby przejsć dalej
Załaduj więcej elemetów Zobacz więcej

Inne szkolenia

Dla specjalistów

Sprawdź

Sprzedaż i obsługa klienta

Sprawdź

Lean – rozwój procesów

Sprawdź

Dla działu zakupów

Sprawdź

Work-Life Balance

Sprawdź

Doradztwo HR

Sprawdź

Dla trenerów wewnętrznych

Sprawdź

Autorskie projekty rozwojowe

Sprawdź
Integra - Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniach, jakie mamy dla Ciebie

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniach, jakie mamy dla Ciebie.

Formularz